Kurz českého jazyka

Kurzy češtiny jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Rozlišujeme lekce ve skupinách a lekce soukromé. Každý kurz trvá 12 týdnů. Během hodin je kladen důraz na výslovnost, gramatiku, slovní zásobu a samozřejmě i na poslechové schopnosti. Lekce jsou uzpůsobeny jazykové úrovni a přání studentů.

Při všech hodinách se používá studijní materiál určený pro nizozemsky mluvící studenty. Jedná se o učebnice "Tsjechisch voor beginners 1", "Tsjechisch voor beginners 2" a "Tsjechisch voor doorzetters". Učebnice je možno objednat na této adrese: Tsjechshop.nl.