Kurz českého jazyka

Kurzy češtiny jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Rozlišujeme lekce ve skupinách a lekce soukromé. Každý kurz trvá 12 týdnů. Během hodin je kladen důraz na výslovnost, gramatiku, slovní zásobu a samozřejmě i na poslechové schopnosti. Lekce jsou uzpůsobeny jazykové úrovni a přání studentů.

1. Čeština pro začátečníky

Tento kurz je určen pro studenty, kteří se s češtinou budou teprve seznamovat. Během těchto hodin se zaměříme na výslovnost, základní stavbu věty a základní gramatiku. Slovní zásoba a poslechové schopnosti budou procvičovány na praktických tématech (například: nákupy, návštěva, cestování)

2. Čeština pro pokročilé začátečníky

Tento kurz je určen studentům, kteří již mají základy českého jazyka a svoji znalost si chtéjí prohloubit. I během těchto hodin studentům přiblížíme gramatiku na základě každodenních situacích. Absolvent tohoto kurzu se při návštěvě České republiky určitě neztratí a bude schopen si základní věci sám zařídit.

3. Čeština pro pokročilé

Tento kurz je pro všechny statečné studenty, kteří se nenechali odratit náročností českého jazyka a mají i nadále chuť se v něm stále zlepšovat. Na gramatiku určitě nezapomene, ale převážně se budeme věnovat konverzaci na určité téma.

4. Čeština pro děti

V tomto kurzu jsou děti rozděleny do skupin podle věku a znalosti českého jazyka. Děti se učí po dobu jedné hodiny a to pomocí nejrůznějších her, filmů a písniček.

  • Kurz pro české děti, dvojjazyčně vychovávané děti a děti, které již mají základy češtiny (např. děti, které v Česku již žily). Tento kurz je také vhodný pro děti, které potřebují doučovaní například proto, aby v České republice mohly složit rozdílové zkoušky.
  • Kurz pro děti, kterým se čeština prostě líbí a které si o prázdninách chtějí hrát a povídat se svými českými kamarády.

Vedle těchto hodin pravidelně organizujeme nedělní “Hrátky s češtinou”. Tyto hodiny jsou myšleny převážně pro děti z bilingvních rodin.

Při všech hodinách se používá studijní materiál určený pro nizozemsky mluvící studenty. Jedná se o učebnice "Tsjechisch voor beginners 1", "Tsjechisch voor beginners 2" a "Tsjechisch voor doorzetters". Učebnice je možno objednat na této adrese: Tsjechshop.nl.