Taalcursussen Nederlands

Deze cursussen zijn bedoeld voor anderstaligen. Deze cursussen worden aangeboden voor zowel  beginners als voor gevorderden. De lessen worden in de groepen of individueel gegeven.

Tijdens de lessen wordt aandacht gegeven aan spraak-, schrijf-, luister en leesvaardigheden. Er wordt altijd gekeken naar de persoonlijke interesses van de cursisten. De lessen worden dan aan de wensen  en het niveau van de cursisten aangepast, om hen nog meer te motiveren om deze taal te leren. Voor Tsjechen en Slowaken is de uitleg en het lesmateriaal in het Tsjechisch.

Overzicht van de cursussen Nederlands

Deze cursus is bedoeld voor anderstaligen die geen kennis hebben van de Nederlandse taal. Aan bod komen onder andere uitspraak, zinsbouw, basisgrammatica en conversatie. De cursus is voornamelijk gericht op het taalgebruik in dagelijkse situaties.

Deze cursus is geschikt voor alle mensen die al basiskennis van de Nederlandse taal hebben. Er wordt dieper ingegaan op de Nederlandse grammatica en uitgebreid geoefend in conversatie, begrijpend lezen, luister- en schrijfvaardigheden.

U kunt zich al redelijk redden in het Nederlands, maar u wilt uw kennis verder verdiepen en uw taalvaardigheid verder aanscherpen. Dan bent u van harte welkom op deze cursus. Tijdens de cursus zal er veel aandacht gegeven worden aan het voeren van conversaties over actuele thema’s en het schrijven van (formele) brieven.

Heeft of krijgt u medewerkers die de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende machtig zijn, dan kan Talencentrum Aan de IJssel op maat gemaakte cursussen aanbieden. De te behalen doelen, de inhoud, frequentie en intensiteit van de cursussen worden vooraf met de opdrachtgever overeengekomen. Indien gewenst kunnen de cursussen op locatie worden aangeboden.

Privé lessen bieden de luxe om de lessen geheel aan de wensen en het niveau van de cursist in te richten.