Kurzy nizozemštiny

Tyto kurzy jsou určeny pro začátečníky i pokročilé. Hodiny se konají v malých skupinách i individuálně. Hodiny jsou uzpůsobeny jazykové úrovni studentů a jejich přáním. Pro Čechy a Slováky je výklad a studijní materiál v českém jazyce.

Přehled kurzů:

1. Nizozemština pro začátečníky

Tento kurz je určen pro všechny začátečníky, kteří se s holandským jazykem teprve seznamují. Hodiny jsou zaměřeny především na základy jazyka – výslovnost, stavbu věty, základní gramatiku a samozřejmě i na běžnou konverzaci. 

2. Nizozemština pro pokročilé začátečníky

Tento kurz je vhodný pro všechny studenty, kteří již mají základní znalosti holandského jazyka. Tento kurz je zaměřen na dokončení základní gramatiky, rozšíření slovní zásoby a na konverzaci.

3. Nizozemština pro pokročilé

Všichni, kteří již mají základní znalost holandského jazyka, jsou vítáni na tomto kurzu. Na gramatiku nezapomeneme, ale převážně se budeme věnovat konverzaci, psaní a čtení.

4. Nizozemština pro firmy

Pracují či budou u vás pracovat zaměstnanci, kteří ještě neovládají nizozemský jazyk nebo zaměstnanci, jejichž znalost nizozemštiny je nedostačující? V tomto případě jsme schopni vytvořit kurzy šité na míru. Na obsahu, frekvenci a intenzitě kurzu se předem domluvíme se zadavatelem zakázky. Je také možné organizovat kurzy přímo v budově zaměstnavatele.

5. Soukromé hodiny

Soukromé hodiny nabízejí luxus organizovat výuku zcela podle přání a úrovně studenta.