Tlumočení a překlady

Naše centrum zajišťuje tlumočení a překládání (s výjimkou soudního tlumočení a soudních překladů) při různých debatách, prohlídkách, exkurzích, sousedských sporech apod. Mimojiné překládáme nejrůznější dokumenty, jakými jsou např. webové stránky, průvodce, návody, reklamní brožurky, osobní a obchodní korespondence. Podmínky pro tlumočení a překlad jsou vždy předem dohodnuty se zadavatelem.